Volíme SPD do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019.

Přijďte k volbám a podpořte myšlenky vlasteneckého hnutí SPD.

VOLÍME SPD
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Volby do Evropského parlamentu
24. a 25. května 2019.

Přijďte k volbám a podpořte myšlenky
vlasteneckého hnutí SPD.

Naši kandidáti
pro volby do Evropského parlamentu

MUDr. Ivan DAVID, CSc.
67 let, lékař, pedagog

Naši kandidáti
pro volby do Evropského parlamentu

MUDr. Ivan DAVID, CSc.
67 let, lékař, pedagog

PhDr. Ing. Mgr. Jan HRNČÍŘ, MBA, LL.M.
42 let, vysokoškolský pedagog, poslanec

Jana PUPAVOVÁ
35 let, účetní

Ing. Pavel DOPITA, LL.M., MBA
55 let, IT specialista, vysokoškolský pedagog, zastupitel města Prostějova

MUDr. Kamil BĚRSKÝ
61 let, lékař, zastupitel města Opavy

Bc. Elvíra HAHNOVÁ
42 let, zakladatelka a ředitelka o.p.s. pro vzdělání a zaměstnanost, zastupitelka města Chomutov

Bc. Robert VAŠÍČEK
40 let, mediální poradce, zastupitel MČ Praha 11

Ing. Hynek BLAŠKO
64 let, generálmajor Armády ČR v.v.

Bc. Jiří NOVOTNÝ
 43 let, odborný pracovník Úřadu práce ČR

Bc. John VOSTENAK, MBA
62 let, finanční a realitní poradce

Ludvík LUKEŠ
53 let, ředitel hotelu

Ing. Radek HENNER
56 let, plukovník gšt. Armády ČR v.z.

Ivana SCHUBERT DICKFELD
47 let, spisovatelka

JUDr. Petr Paul
70 let, právník, zastupitel města Jihlavy

Josef NOS
70 let, pedagog, spisovatel, hudebník 

Ing. Marie POŠAROVÁ
39 let, finanční analytička

František MITTERWALD
37 let, živnostník, tenisový trenér

Ing. Vlastibor ČERMÁK, CSc.
64 let, vysokoškolský pedagog

Ing. Tomáš DOLEŽAL
47 let, ekonom

Ing. Jaroslav HORÁK
68 let, soudní znalec v oboru nemovitostí, zastupitel města Šumperka

doc. Ing. arch. PhDr. Karel SCHMEIDLER, CSc.
68 let, architekt – urbanista, sociolog, vysokoškolský pedagog

PhDr. Ing. Mgr. Jan HRNČÍŘ, MBA, LL.M.

42 let, vysokoškolský pedagog, poslanec

 

Jana PUPAVOVÁ

35 let, účetní

Ing. Pavel DOPITA, LL.M., MBA

55 let, IT specialista, vysokoškolský pedagog, zastupitel města Prostějova

MUDr. Kamil BĚRSKÝ

61 let, lékař, zastupitel města Opavy

 

Bc. Elvíra HAHNOVÁ

42 let, zakladatelka a ředitelka o.p.s. pro vzdělání a zaměstnanost,
zastupitelka města Chomutov

 

Bc. Robert VAŠÍČEK

40 let, mediální poradce, zastupitel MČ Praha 11

 

Ing. Hynek BLAŠKO

64 let, generálmajor Armády ČR v.v.

 

Bc. Jiří NOVOTNÝ

 43 let, odborný pracovník Úřadu práce ČR

Bc. John VOSTENAK, MBA

62 let, finanční a realitní poradce

 

Ludvík LUKEŠ

53 let, ředitel hotelu

Ing. Radek HENNER

56 let, plukovník gšt. Armády ČR v.z.

 

Ivana SCHUBERT DICKFELD

47 let, spisovatelka

 

JUDr. Petr Paul

70 let, právník, zastupitel města Jihlavy

 

Josef NOS

70 let, pedagog, spisovatel, hudebník 

Ing. Marie POŠAROVÁ

39 let, finanční analytička

 

František MITTERWALD

37 let, živnostník, tenisový trenér

Ing. Vlastibor ČERMÁK, CSc.

64 let, vysokoškolský pedagog

 

Ing. Tomáš DOLEŽAL

47 let, ekonom

Ing. Jaroslav HORÁK

68 let, soudní znalec v oboru nemovitostí, zastupitel města Šumperka

 

doc. Ing. arch. PhDr. Karel

SCHMEIDLER, CSc.

68 let, architekt – urbanista, sociolog, vysokoškolský pedagog

 

Buďte v obraze.
Sledujte nás na sociálních sítích.

Buďte v obraze.
Sledujte nás na sociálních sítích.

ČESKÁ REPUBLIKA NA 1. MÍSTĚ


Evropská unie
je nereformovatelná a musí skončit. Prosazujeme konec Evropské unie a co nejužší spolupráci suverénních států na základě volného pohybu občanů evropských států, zboží, služeb a peněz. Tedy stav před Maastrichtskou smlouvou, kdy existovalo Evropské hospodářské společenství. Hájíme nezpochybnitelné právo občanů na referendum o vystoupení z Evropské unie.   

Hnutí SPD je jediná politická síla důsledně hájící národní zájmy České republiky. Nekandidujeme proto, aby naši poslanci v Evropském parlamentu kolaborovali s elitami Evropské unie. Kandidujeme v těchto volbách, abychom zastavili diktát neomarxistických globalistů ovládajících současnou Evropskou unii. Nejsme sami! Ve spolupráci s našimi silnými vlasteneckými spojenci z naší evropské parlamentní frakce Evropa národů a svobody (ENF) v čele s Marine Le Pen, Matteem Salvinim a Geertem Wildersem jsme připraveni budovat novou formu spolupráce národních států Evropy. Spolupráci, která bude respektovat a chránit naší suverenitu, svobodu, kulturu a tradiční společenské hodnoty. Zatřeseme Bruselem! Pokud nechcete, aby Vám vládli lidé jako Juncker, Macron, Merkelová či Soros, volte prosím SPD! Tyto volby jsou ve skutečnosti referendem o Evropské unii.

ČESKÁ REPUBLIKA
NA 1. MÍSTĚ

Evropská unie je nereformovatelná a musí skončit. Prosazujeme konec Evropské unie a co nejužší spolupráci suverénních států na základě volného pohybu občanů evropských států, zboží, služeb a peněz. Tedy stav před Maastrichtskou smlouvou, kdy existovalo Evropské hospodářské společenství. Hájíme nezpochybnitelné právo občanů na referendum o vystoupení z Evropské unie.   

Hnutí SPD je jediná politická síla důsledně hájící národní zájmy České republiky. Nekandidujeme proto, aby naši poslanci v Evropském parlamentu kolaborovali s elitami Evropské unie. Kandidujeme v těchto volbách, abychom zastavili diktát neomarxistických globalistů ovládajících současnou Evropskou unii. Nejsme sami! Ve spolupráci s našimi silnými vlasteneckými spojenci z naší evropské parlamentní frakce Evropa národů a svobody (ENF) v čele s Marine Le Pen, Matteem Salvinim a Geertem Wildersem jsme připraveni budovat novou formu spolupráce národních států Evropy. Spolupráci, která bude respektovat a chránit naší suverenitu, svobodu, kulturu a tradiční společenské hodnoty. Zatřeseme Bruselem! Pokud nechcete, aby Vám vládli lidé jako Juncker, Macron, Merkelová či Soros, volte prosím SPD! Tyto volby jsou ve skutečnosti referendem o Evropské unii.

R

PODPOŘÍME

R

PODPOŘÍME

zrušení Lisabonské smlouvy a novou spolupráci rovnoprávných národních států

R

PODPOŘÍME

společný trh a svobodný pohyb občanů národních států Evropy

R

PODPOŘÍME

společné projekty dopravní a energetické infrastruktury

R

PODPOŘÍME

společné vědecké projekty a vědeckou spolupráci

R

PODPOŘÍME

spolupráci v boji s teroristy a mezinárodním zločinem

R

PODPOŘÍME

právo občanů členských zemí rozhodovat v referendu o všech zásadních otázkách včetně vystoupení z EU

R

PODPOŘÍME

postupné rušení zbytečných byrokratických orgánů EU

R

PODPOŘÍME

sociální projekty pro pracující rodiny v národních státech Evropy. Musí skončit demografická genocida evropských národů a jejich nahrazování imigranty

R

PODPOŘÍME

zrušení Lisabonské smlouvy a novou spolupráci rovnoprávných národních států

R

PODPOŘÍME

společný trh a svobodný pohyb občanů národních států Evropy

R

PODPOŘÍME

společné projekty dopravní a energetické infrastruktury

R

PODPOŘÍME

společné vědecké projekty a vědeckou spolupráci

R

PODPOŘÍME

spolupráci v boji s teroristy a mezinárodním zločinem

R

PODPOŘÍME

právo občanů členských zemí rozhodovat v referendu o všech zásadních otázkách včetně vystoupení z EU

R

PODPOŘÍME

postupné rušení zbytečných byrokratických orgánů EU

R

PODPOŘÍME

sociální projekty pro pracující rodiny v národních státech Evropy. Musí skončit demografická genocida evropských národů a jejich nahrazování imigranty

Q

ŘEKNEME JASNÉ NE

Q

Řekneme jasné NE

Nekvalitním potravinám a spotřebnímu zboží

Q

Řekneme jasné NE

likvidaci národních států a národů a vzniku jednoho multikulturního státu EU

Q

Řekneme jasné NE

dalšímu omezování práv občanů, včetně práva vlastnit zbraň

Q

Řekneme jasné NE

novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit

Q

Řekneme jasné NE

podpoře imigrace

Q

Řekneme jasné NE

toleranci islamizace Evropy

Q

Řekneme jasné NE

pozitivní diskriminaci menšin a podpoře politických neziskových organizací

Q

Řekneme jasné NE

přijetí eura Českou republikou

Q

Řekneme jasné NE

evropské armádě vedené Bruselskou elitou

Q

Řekneme jasné NE

předávání další moci z úrovně států do rukou EU

Q

Řekneme jasné NE

Nekvalitním potravinám a spotřebnímu zboží

Q

Řekneme jasné NE

likvidaci národních států a národů a vzniku jednoho multikulturního státu EU

Q

Řekneme jasné NE

dalšímu omezování práv občanů, včetně práva vlastnit zbraň

Q

Řekneme jasné NE

novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit

Q

Řekneme jasné NE

podpoře imigrace

Q

Řekneme jasné NE

toleranci islamizace Evropy

Q

Řekneme jasné NE

pozitivní diskriminaci menšin a podpoře politických neziskových organizací

Q

Řekneme jasné NE

přijetí eura Českou republikou

Q

Řekneme jasné NE

evropské armádě vedené Bruselskou elitou

Q

Řekneme jasné NE

předávání další moci z úrovně států do rukou EU

Kontakt / Média:
press@spd.cz

Zadavatel: SPD / Zhotovitel: SPD